Welkom op de website van de Modelspoorvereniging Zeeland oftewel: MSVZ.

Onze vereniging is vanwege de huidige Covid-19 maatregelen gesloten.

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

De Modelspoorvereniging Zeeland is een vereniging met ongeveer 35 enthousiaste leden. Deze leden zijn allemaal op de een of andere manier gefascineerd door het fenomeen spoorwegen.

Het merendeel van de leden heeft thuis geen modelspoorbaan maar zou deze graag bezitten. Ruimtegebrek, maar ook het ontbreken van de nodige financiele middelen, maken het lidmaatschap van een modelspoorvereniging extra aantrekkelijk.

Vanaf het begin hebben enkele leden een aantal modulen gebouwd volgens vooraf gemaakte afspraken. Ook andere leden werden hiertoe uitgenodigd waardoor er verschillende groepen zijn ontstaan. Zo hebben wij nu de Märklinisten, de HO-gelijkstroomrijders en natuurlijk niet te vergeten de liefhebbers van het N-spoor.