Welkom op de website van de Modelspoorvereniging Zeeland oftewel: MSVZ.

Sinds 13 Juni zijn we weer open voor onze leden en bezoekers.
Natuurlijk wel met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel, handen desinfecteren bij binnenkomst, max 30 personen. Bij drukte kan het zijn dat u even moet wachten.

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

De Modelspoorvereniging Zeeland is een vereniging met ongeveer 35 enthousiaste leden. Deze leden zijn allemaal op de een of andere manier gefascineerd door het fenomeen spoorwegen.

Het merendeel van de leden heeft thuis geen modelspoorbaan maar zou deze graag bezitten. Ruimtegebrek, maar ook het ontbreken van de nodige financiele middelen, maken het lidmaatschap van een modelspoorvereniging extra aantrekkelijk.

Vanaf het begin hebben enkele leden een aantal modulen gebouwd volgens vooraf gemaakte afspraken. Ook andere leden werden hiertoe uitgenodigd waardoor er verschillende groepen zijn ontstaan. Zo hebben wij nu de Märklinisten, de HO-gelijkstroomrijders en natuurlijk niet te vergeten de liefhebbers van het N-spoor.