2 Rail Modulebaan


De vereniging heeft gedurende haar meer dan 25 jarige bestaan, de beschikking over een modulaire baan, welke we eenvoudig kunnen meenemen naar beurzen, evenementen etc. Vroeger toen we nog geen vaste clubruimte hadden, werd deze baan door de diverse leden telkens eens per maand meegenomen naar een geregelde ruimte om daar een rijdag te kunnen houden.

Nu we sinds 2004 de beschikking hebben over een vaste ruimte is dit transport niet meer nodig en wordt er o.a. ook gebouwd aan een vaste 2 rail baan. Sinds enige jaren hebben een aantal leden besloten de “oude” modulebaan verder uit te breiden en daar waar nodig te moderniseren.

De modules zijn allemaal particulier bezit en worden derhalve ook door de leden zelf onderhouden en gefinancieerd. Gezamenlijk beschikken we over een totale rijlengte van ongeveer 70 meter. De modules kunnen we in principe vrij indelen, echter hanteren we eigenlijk een denkbeeldige U-vorm.

Highlights


De modulebaan is naar Nederlands voorbeeld, met een knipoog naar de Zeeuwse lijn. Het geheel bestaat uit rangeerterreinen, (kop)stations, boerderijen etc., en is afgerokt en beschikt over een achtergrond en frieslijsten. De treinen rijden volgens een geautomatiseerd analoog bloksysteem, terwijl de scenery steeds meer digitaal wordt aangestuurd. Het volautomatisch dag-nacht systeem (voor de kenners: DCC-DMX gateway), zoals we in onze clubruimte ook hebben, gaat ook toegepast worden op de modulebaan.

Momenteel zijn we druk bezig met de aankleding van enkele nieuwe modules, zoals de afslag richting de oude Sloelijn, een trekkertrekwedstrijd, een T-splitsing en een volledig automatische fiddle yard.